عنوان سایت فارسی پیشفرض

تست

متای فارسی پیشفرض

نام و نام خانوادگی * ایمیل * تلفن همراه * تلفن ثابت * نام شرکت و یا آدرس * متن مشکل * محل ذخیره متن خبر به صورت PDF و عکس های مربوطه پرورش دهنده بی نوا
mohammad_ahmadi
0901345478
0131-44345574
پرورش دهنده
متاسفانه وارد کنندگان تخم چشم زده ماهی قزل آلا به قدری در بدنه مجموعه های تصمیم گیر کشور نفوذ کرده اند که به این راحتی از صحنه خارج نمیشوند.تخم را 30 تومان میخرند و 130 تومان به بازار کشور میفروشند و مالیات هم نمیدهند. انواع و اقسام بیماریها را هم به کشور وارد می کنند.چه کسی به این مسایل رسیدگی می کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یک ماه قطع واردات چه فایده ای دارد.پرورش دهنده داخلی بدبخت و ورشکسته شده و در عوض جیب وارد کننده ها هر روز پر تر میشود و به ریش تولید کننده می خندند