عنوان سایت فارسی پیشفرض

تست

متای فارسی پیشفرض

نام و نام خانوادگی * ایمیل * تلفن همراه * تلفن ثابت * نام شرکت و یا آدرس * متن مشکل * محل ذخیره متن خبر به صورت PDF و عکس های مربوطه سعيد رحمت سميعي
manager@garmabi.com
00000000
00000-0000000000
مديرعامل شركت تعاوني توليدي پرورش دهندگان ماهي استان گيلان
نامه سرگشاده شركت تعاوني استان گيلان جناب آقاي مهندس واعظي معاونت محترم آبزي پروري شيلات استان گيلان با سلام و آرزوي توفيق؛ عطف به مرقومه شماره 366 مورخ 20/8/86 در خصوص اظهار نظر اين شركت پيرامون محاسبه آب بهاء شايسته است به استحضار برساند؛ اولاً همراه مرقومه مذكور صورتجلسه محاسبه آب بهاء سال 1384 پيوست گرديده است كه شركت قبلاً در خصوص نحوه محاسبه آب بهاء اظهار نظر نموده است. مضافاً اينكه شركت سهامي آب منطقه اي گيلان قبل از اينكه به اظهار نظر آن معاونت محترم و اين شركت توجه نمايد اقدام به وصول آب بهاء سال جاري را نموده است و اظهار نظر ما به نظر مي رسد تشريفاتي است و در تعيين ميزان حق آبه تأثيري ندارد. علي الحال همانطور كه طي نشستها و مكاتبات مكرر اعلام داشته ايم اساساً نحوه محاسبه حق آبه بر مبناي درصدي از ارزش محصول را عدالت مدارانه نمي دانيم زيرا بر اين باوريم كه ميانگين توليد مفهومش اين است كه تعدادي از پرورش دهندگان پايين تر از سقف ميانگين، توليد مي كنند و تعدادي بالاتر و زارعيني كه كمتر از سقف ميانگين، توليد مي كنند همواره متحمل دو نوع خسارت مي گردند هم از توليد و برداشت محصول ضرر كرده اند و هم پول بيشتري بابت حق آبه آندسته از توليد كنندگان موفقي كه با تلاش، درايت، سرمايه گذاري و تعهدات بانكي و نه حجم آب بيشتر ميانگين توليد را بالا برده اند پرداخت مي نمايند و اين در شرايطي است كه اصل بر حمايت از كشاورزاني است كه به هر دليل متحمل خسارت گرديده اند در سال جاري تعداد قابل توجهي از پرورش دهندگان ماهي به دليل قطع بي موقع آب متحمل تلفات سنگين شده اند كه بعضي از استخرها در اثر تلفات پاكسازي شده و ماحصل تلاش يكساله توليد كننده يك شبه از بين مي رود در چنين شرايطي درصدي از ارزش محصول به عنوان آب بهاء چگونه محقق مي گردد؟ اما شركت سهامي آب منطقه اي گيلان بدون توجه به تلفات و خسارت وارده حق آبه را از همه به طور يكسان مطالبه نموده و هيچ مسئوليتي را در قبال قطع آب و خسارت وارده به كشاورزان نمي پذيرد. در ضمن، قبلاً نيز اعلام نموده ايم كه مقايسه پرورش دهندگان ماهي با شاليكاران قياس مع الفارق است. توليد كنندگان ماهيان گرم آبي از 15 اسفند هر سال تا 15 آبان سال ديگر به آب نياز دارند و در غير اين صورت هم از توليد عقب مي مانند و هم متحمل خسارت مي گردند. و من ا... التوفيق سعيد رحمت سميعي مديرعامل شركت تعاوني توليدي پرورش دهندگان ماهي استان گيلان