عنوان سایت فارسی پیشفرض

تست

متای فارسی پیشفرض

نام و نام خانوادگی * ایمیل * تلفن همراه * تلفن ثابت * نام شرکت و یا آدرس * متن مشکل * محل ذخیره متن خبر به صورت PDF و عکس های مربوطه ابراهیم نادری لردجانی
0
09133821064
0382-5220071
شمس آباد دوراهان بروجن
از داروهای ضد عفونی کننده ای که ذکر کردید هیچ اطلاعی نداریم و به ما ندادند وما هرساله از طریق خرید بازار تهیه میکنیم و سود بانک از ما14درصد گرفتند وهیچیارانه ای ندادند شیلات چهارمحال دادن مجوز بدون در نظر گرفتن مشکلات کم آبی و نابود کردن طرح های درحال تولید بخاطر دادن امتیازات جدید لطفا بداد ما برسید والا بایست با این همه مشکلات تعطیل کنیم