عنوان سایت فارسی پیشفرض

تست

متای فارسی پیشفرض

نام و نام خانوادگی * ایمیل * تلفن همراه * تلفن ثابت * نام شرکت و یا آدرس * متن مشکل * محل ذخیره متن خبر به صورت PDF و عکس های مربوطه سید محمد هادی حسینی
hosseiniagm@yahoo.com
09123717430
021-88981009
چشمه ساران
در اخبار16بهمن خواندم که متاسفانه بین 132 کشور در خصوص حفاظت محیط زیست و اکوسیستم به مقام 114 سقوط کرده ایم درحالی که درسال2010 مقام 78 جهان بودیم . لذا ضمن اظهار تاسف پیشنهاد میکنم آبزی پروران نیز سهم خود را برای ارتقاء این مقام که نهایتا به نفع خودمان است با انجام تصفیه آب خروجی مزارع پرورش آبزیان ادا نمایند . گرچه انجام این کار هزینه ی بالایی درپی دارد که امیدواریم این مشکل را به بهترین نحو مسئولین با دید سازنده و آینده نگری برای آبزی پروران و نهایتا کشور عزیزمان حل کنند .