عنوان سایت فارسی پیشفرض

تست

متای فارسی پیشفرض

نام و نام خانوادگی * ایمیل * تلفن همراه * تلفن ثابت * نام شرکت و یا آدرس * متن مشکل * محل ذخیره متن خبر به صورت PDF و عکس های مربوطه *************** *************** *************** *************** *************** بسمه تعالی در سال جهاد اقتصادی پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری بعنوان اولین تولید کننده ماهی کشور ، تعطیل میشود. اقدام عجیب وزارت نیرو در استان چهارمحال و بختیاری : افزایش غیر قانونی مبلغ آب بهاء سالیانه مزارع پروش ماهی - لحاظ کردن قیمت غیر واقعی قزل آلا در تعیین میزان آب بهاء - تحت فشار گذاشتن مزارع پروش ماهی برای گرفتن چک آب بهای مربوط به سال بعد - تحت فشار گذاشتن مزارع پروش ماهی برای اخذ پول بابت آب برگشتی پمپاژ - افزایش سرسام آور و باور نکردنی هزینه برق مصرفی مزارع پرورش ماهی .
***************