عنوان سایت فارسی پیشفرض

تست

متای فارسی پیشفرض

نام و نام خانوادگی * ایمیل * متن سوال * محمد اکبرزاده
sadegh.ca@gmail.com
سلام در زمینه پرورش میگو ب روش فوق متراکم می خواهم سرمایه گذاری کنم اگه می توانید ب من کمک کنید و اینکه سرمایه اولیه چقدر لازم داره
ارسال پاسخ