عنوان سایت فارسی پیشفرض

تست

متای فارسی پیشفرض

نام و نام خانوادگی * ایمیل * متن سوال * یحیی احمدی
y_ahmadi57@gmail.com
سلام . میشه لطفا بفرمائید که رنگدانه غیر از تاثیری که در بهبود بخشیدن به رنگ ماهی قزل آلا داره ، آیا تاثیر مثبتی در بچه ماهی قزل آلا داره ؟ یعنی مثلا بچه ماهی را در برابر بیماریها میتونه مقاوم تر کنه و یا سرعت رشد بچه ماهی قزل آلا را بیشتر میکنه؟
ارسال پاسخ