سپر ماهیان خلیج فارس و دریای عمان

شیلات آبزیان آبزی خوراک آبزیان ماهی میگو تن ماهی کنسرو ماهی صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک آبزیان متخصص آبزیان رستوران خدمات کارشناسی همکاران شیلاتی ماشین آلات گرمابی سردآبی ماهیان زینتی صدف مروارید لارو کشتی لنج قایق دکتر مهندس اسکله تالاب دریای خزر استخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خاویاری خلیج فارس دریای عمان Fish Fisheries Aqua Aquaculture Fishing Feed Shrimp Veterinarian Professional services Aquaculture specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental fish Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Doctor Caspian Oman sea Persian golf

متای فارسی پیشفرض

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

سپر ماهیان خلیج فارس و دریای عمان

Aetobatus narinari رامک خط کمانی

Aetobatus nicnofii رامک خالدار

Himantura uarnak پوپلنگی

Manta birostris سپر ماهی مانتا

Mobula eregoodootenkee سپر ماهی شیطانی

Pastinachus sepnen پودم پری

Rhina ancylostoma سوس ماهی سرگرد

Rhinoptera javanica رامک سرگاوی

Rhynchobatus bjiddensis گیتار ماهی خال سفید

Taeniura meyeni پو مرجانی

Urogymnnus asperrimus پو خال دار