نهنگ های خلیج فارس و دریای عمان

شیلات آبزیان آبزی خوراک آبزیان ماهی میگو تن ماهی کنسرو ماهی صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک آبزیان متخصص آبزیان رستوران خدمات کارشناسی همکاران شیلاتی ماشین آلات گرمابی سردآبی ماهیان زینتی صدف مروارید لارو کشتی لنج قایق دکتر مهندس اسکله تالاب دریای خزر استخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خاویاری خلیج فارس دریای عمان Fish Fisheries Aqua Aquaculture Fishing Feed Shrimp Veterinarian Professional services Aquaculture specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental fish Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Doctor Caspian Oman sea Persian golf

متای فارسی پیشفرض

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

نهنگ هاي خليج فارس و درياي عمان
Balaenoptera acutorostrata نهنگ مینک
Balaenoptera borealis نهنگ سی

Balaenoptera brydei نهنگ براید

Balaenoptera musculus نهنگ آبی

Balaenoptera physalus نهنگ باله دار

Feresa atenuata نهنگ پیگمی قاتل

Globicepnala macrornyncnus نهنگ پایلوت باله کوتاه

Kogia sima نهنگ اسپرم کوتاه

Megaptera novaeangliae نهنگ گوژ پشت

Orcinus orca نهنگ قاتل

Peponocepnala electra نهنگ سر هندوانه ای

Physeter macrocepnalus نهنگ اسپرم

Pseudorca crassidens نهنگ شبه قاتل

Zipnius cavirostris نهنگ منقار دار